Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Ekonomika miast i regionów Zobacz
Gospodarka przestrzennaUnii Europejskiej Zobacz
Marketing terytorialny Zobacz
Modele w gospodarce przestrzennej Zobacz
Planowanie rozwoju miast Zobacz
Polityka regionalna Zobacz
Techniki legislacyjne w planowaniu Zobacz
Teoria organizacji i zarządzania Zobacz
Teoria systemów Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/