Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Budownictwo Zobacz
Ekonomia Zobacz
Ekonomika miast i regionów Zobacz
Fizyka Zobacz
Geodezja i kartografia Zobacz
Geografia ekonomiczna Zobacz
Geograficzne sytemy informacji przestrzennej Zobacz
Gospodarka nieruchomościami Zobacz
Grafika inżynierska Zobacz
Historia urbanistyki Zobacz
Matematyka Zobacz
Planowanie infrastruktury technicznej Zobacz
Planowanie przestrzenne Zobacz
Podstawy gospodarki przestrzennej Zobacz
Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska Zobacz
Prawoznawstwo Zobacz
Projektowanie urbanistyczne Zobacz
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią Zobacz
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych Zobacz
Rysunek techniczny i planistyczny Zobacz
Samorząd terytorialny Zobacz
Socjologia Zobacz
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej Zobacz
Statystyka Zobacz
Strategia rozwoju gminy Zobacz
Zasady projektowania Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/