Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Gospodarki Przestrzennej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  Wydział Ekonomii
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Geodezji i Kartografii
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Architektury
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
  Wydział Zamiejscowy w Elblągu
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa Warszawska
  Wydział Środowiska Człowieka
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Finansów
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Collegium Polonicom
  Ocena: brak danych
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Nauk Geograficznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warszawski
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim
  Wydział Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie
  Wydział Biznesu i Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Wydział Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
  Wydział Techniczno-Ekonomiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
  Katedra Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach
  Wydział Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu
  Wydział Ekonomii i Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych

Regulamin

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne.
 2. Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści i zasobów edukacyjnych udostępnianych na Portalu przez jego użytkowników.
 3. Prawem autorskim chronione są treści i zasoby edukacyjne, a w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Portalu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści prezentowanych na Portalu. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające jakiekolwiek materiały do publikacji.
 4. Administratorzy Portalu dołożą wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności, prawdziwości i poprawności merytorycznej treści prezentowanych na Portalu, zapewnienia poprawnego działania Portalu oraz możliwości korzystania z jego usług, jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Administratorzy Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników forum.
 6. Nie akceptujemy nadsyłanych materiałów niezwiązanych z tematyką Portalu - będą one przez nas odrzucane. Do publikacji na niniejszym Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 7. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 9. Publikacja na stronach Portalu www.pwa.edu.pl jest bezpłatna.
 10. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 11. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
 12. Administratorzy Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla nich czasie i kolejności.
 13. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania korekty i zmian w przesłanych przez użytkownika materiałach i tekstach celem poprawienia estetyki, czytelności i usunięciu ewentualnych błędów.
 14. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pwa@pwa.edu.pl.
 15. Administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 16. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
 17. Oprócz niniejszego regulaminu, w Portalu mogą występować inne regulaminy, szczegółowo opisujące zasady korzystania z poszczególnych elementów Portalu lub usług. Korzystający z nich Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/