Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Gospodarki Przestrzennej

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  Wydział Ekonomii
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Geodezji i Kartografii
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Architektury
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
  Wydział Zamiejscowy w Elblągu
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Wyższa Warszawska
  Wydział Środowiska Człowieka
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Finansów
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Collegium Polonicom
  Ocena: brak danych
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Nauk Geograficznych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warszawski
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  Ocena: brak danych
 • Wszechnica Warmińska w Lidzbarku Warmińskim
  Wydział Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie
  Wydział Biznesu i Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  Wydział Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
  Wydział Techniczno-Ekonomiczny
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
  Katedra Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach
  Wydział Gospodarki Przestrzennej
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu
  Wydział Ekonomii i Nauk Humanistycznych
  Ocena: brak danych

Projekty edukacyjne


Link do http://www.wwsi.edu.pl/